1. Betlehem

  Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 43 100 invånare (2010).
 2. Betlehemsstjärnan

  Betlehemsstjärnan, den i Bibeln av evangelisten Matteus (Matteusevangeliet 2) omnämnda stjärna som förknippats med Jesu födelse.
 3. betlehemsstjärna

  betlehemsstjärna, brudslöja, Campanula isophylla var. alba, varietet av arten rivieraklocka i familjen klockväxter.
 4. Gene Sharp

  Sharp, Gene, 1928–2018, amerikansk statsvetare.

 5. Ishai

  Ishai, Isai , en man av Juda stam från Betlehem som hade åtta söner, av vilka den yngste, David, blev kung i Israel.
 6. Boas

  Boas, i Ruts bok i Gamla Testamentet en rik man i Betlehem som, genom att uppfylla sin plikt att ta hand om en nödställd släkting, blev Ruts andre man och stamfader till kung David.
 7. Svenska Jerusalemsföreningen

  Svenska Jerusalemsföreningen, förening grundad 1901 för att på kristen grund verka bland befolkningen i Palestina.
 8. David

  David var kung i Israel och styrde landet 1005–965 före Kristus.
 9. ramaskri

  ramaskri, högljudd klagan; ordet syftar på veklagan vid Herodes dödande av alla gossebarn under två år i Betlehem efter Jesu födelse.
 10. Charles de Foucauld

  Foucauld, Charles de, 1858–1916, fransk eremit.