1. Birka

  Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats på Björkö i Mälaren.

 2. birkarlar

  birkarlar, handelsmän av omtvistat ursprung som var bosatta i kusttrakterna av Kemi, Torne, Lule och Pite gamla storsocknar och som under medeltiden och en bit in på 1500-talet hade av den svenska regeringsmakten erkänt monopol på såväl lappmarkshandeln som skatteuppbörden bland samer ( birkarlaskatten) i dessa socknar.
 3. birk

  birk, under nordisk medeltid benämning på ett avskilt område, särskilt en stad eller en handelsplats, med egen rättsordning, bjärköarätt.
 4. Birka Cruises

  Birka Cruises, åländskt rederi med kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn/Åland samt, främst sommartid, vissa ytterligare destinationer i Östersjöområdet.
 5. birkelånga

  birkelånga, Molva dipterygia, art i familjen lakefiskar.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 7. Birkala

  Birkala, finska Pirkkala, kommun i Birkaland, Finland.

 8. birkamynt

  birkamynt, äldre, felaktig benämning på silvermynt som präglades i Hedeby ca 825–860.
 9. Birkaland

  Birkaland, finska Pirkanmaa, landskap i södra Finland.

 10. birkebeinar

  birkebeinar, benämning på en fraktion under inbördesstriderna i Norge i slutet av 1100-talet och i början av 1200-talet.