1. Guinea-Bissau

  Guinea-Bissau, stat på Afrikas västkust.

 2. Bissau

  Bissau, huvudstad i Guinea-Bissau, Västafrika; 419 000 invånare (2012).
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. Senegal

  Senegal, stat i Västafrika.

 6. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.
 7. Gambia

  Gambia, stat i Västafrika.

 8. Guinea

  Guinea, stat i Västafrika.

 9. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 006 US dollar (2017).

 10. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.