1. bjällra

  bjällra, liten klocka, ofta kulformad, där i stället för kläpp en fritt rullande kula frambringar tonen.
 2. bjällra

  bjäll`ra subst. ~n bjällror ORDLED: bjällr-an
  Svensk ordbok
 3. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.
 4. cascabel

  cascabel, annat namn på sydamerikansk skallerorm.
 5. goalboll

  goalboll, bollspel mellan två lag med tre ögonbindelförsedda spelare i varje, främst spelat av synskadade.
 6. parasport

  parasport, tidigare handikappidrott, motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och döva.

 7. crotale

  crotale, liten gjuten cymbal, vanligen av brons.
 8. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.
 9. dräktbjällror

  dräktbjällror, bjällror av metall fästa direkt på dräkten eller i remmar över rygg och skuldror, vanliga under 1300- och 1400-talen.
 10. vibration

  vibration är när något i snabb takt rör sig fram och tillbaka, upp eller ner, på ett mer eller mindre regelbundet sätt.