1. Bjuv

  Bjuv, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 2. Bjuv

  Bjuv, församling i Lunds stift, Bjuvs kommun i Skåne (Skåne län); 11 306 invånare (2016).

 3. bjuvlager

  bjuvlager, bjuvledet, tidigare benämnt gruvlager, geologiskt lageravsnitt huvudsakligen bestående av mjuka lerstenar, sandstenar och kolflötsar i nordvästra Skåne, bildat i yngre trias.
 4. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 5. Södra Vrams fälad

  Södra Vrams fälad, ort i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län), 22 km öster om Helsingborg.

 6. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 7. Gunnarstorp

  Gunnarstorp, ort i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län), 3 km norr om centrala Bjuv.

 8. Gedsholm

  Gedsholm, gods i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län).
 9. Billesholm

  Billesholm är en tätort i Bjuvs kommun i Skåne.
 10. Ekeby

  Ekeby, tätort i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län), 15 km öster om Helsingborg; 3 230 invånare (2011).