1. blockad

  blockad i krig innebär att ett krigförande land spärrar av sjötrafiken till fiendens kust eller hamnar.
 2. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; stridsåtgärd på arbetsmarknaden innebärande att den angripne avstängs från ekonomiska förbindelser.
 3. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; tidsbegränsat upphävande av smärtkänsligheten i en kroppsdel utan att medvetandet samtidigt påverkas, s.k. regional bedövning (regional anestesi).
 4. blockad

  blocka´d subst. ~en ~er ORDLED: block-ad-en
  Svensk ordbok
 5. blockadzon

  blockadzon, havsområde inom vilket omfattande restriktioner tillämpas för handelssjöfarten.
 6. blockadbrott

  blocka`dbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: block-ad--brott-et
  Svensk ordbok
 7. blockadbrytare

  blocka`dbrytare subst. ~n äv. blockadbrytarn, plur. ~, best. plur. blockadbrytarna ORDLED: block-ad--bryt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.

 9. erratiskt block

  erratiskt block, löst block med ett ursprung i fast berggrund långt från fyndplatsen.
 10. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.