1. blockad

  blockad i krig innebär att ett krigförande land spärrar av sjötrafiken till fiendens kust eller hamnar.
 2. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; stridsåtgärd på arbetsmarknaden innebärande att den angripne avstängs från ekonomiska förbindelser.
 3. blockad

  blockad, spärr, avspärrning, avstängning; tidsbegränsat upphävande av smärtkänsligheten i en kroppsdel utan att medvetandet samtidigt påverkas, s.k. regional bedövning (regional anestesi).
 4. blockad

  blocka´d subst. ~en ~er ORDLED: block-ad-en
  Svensk ordbok
 5. blockadzon

  blockadzon, havsområde inom vilket omfattande restriktioner tillämpas för handelssjöfarten.
 6. blockadbrott

  blocka`dbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: block-ad--brott-et
  Svensk ordbok
 7. blockadbrytare

  blocka`dbrytare subst. ~n äv. blockadbrytarn, plur. ~, best. plur. blockadbrytarna ORDLED: block-ad--bryt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. block

  block, enhet i ett blockschema.
 9. block

  block, inom skogsbruket äldre benämning på en del av en större skog.
 10. AV-block

  AV-block, rubbning av förmågan att fortleda elektriska impulser från hjärtats förmak till dess kammare; se atrioventrikulärt block.