1. Anni Blomqvist

  Blomqvist, Anni, 1909–90, finlandssvensk författare.
 2. Stig Blomqvist

  Blomqvist, Stig, född 1946, rallyförare.
 3. Jerker Blomqvist

  Blomqvist, Jerker, född 1938, klassisk filolog, professor i Köpenhamn 1980–87, i Lund (i grekiska språket och litteraturen) 1987–2003.
 4. Bestiarius

  Bestiarius, dopfuntsmästare verksam i Småland och Östergötland under decennierna kring år 1200.
 5. Schacktavelslek

  Schacktavelslek, allegorisk dikt på knittel, som med schackspelets hjälp visar kung, drottning, riddare etc. deras plikter.
 6. Robert Ljunglöf

  Ljunglöf, Robert, 1885–1950, finans- och industriman; jämför släktartikel Ljunglöf.
 7. Hanno

  Hanno, troligen förra hälften av 400-talet f.Kr., karthagisk upptäcktsresande.
 8. Lili Brik

  Brik, Lili, 1891–1978, sovjetisk författare.
 9. gånggrift

  gånggrift, en form av megalitgrav (storstensgrav) från yngre stenåldern.
 10. Emil Lundqvist

  Lundqvist, Emil, 1872–1942, industriman, elektrotekniker.