1. blyghet

  bly`ghet subst. ~en ORDLED: blyg-het-en
  Svensk ordbok
 2. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 3. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 4. personlighet

  personlighet är summan av de egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer honom eller henne från alla andra.
 5. Sigismund

  Sigismund, född 20 juni 1566, död 19 april 1632, kung av Polen från 1587 som Sigismund III Vasa (polska Zygmunt III Waza) och av Sverige 1592–99, son till Johan III och Katarina Jagellonica.
 6. social intelligens

  social intelligens, förmågan att uppmärksamma och rätt förstå andra människors beteenden, avsikter och känslor samt att själv handla på ett sätt som underlättar samvaro och samverkan med en eller flera andra personer.
 7. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 8. Den blyge

  Den blyge, signatur för poeten och journalisten Georg Paulsson.
 9. Vidkun Quisling

  Quisling, Vidkun, född 18 juli 1887, död 24 oktober 1945, norsk officer och politiker, regeringschef 1942–45 under den tyska ockupationen.
 10. Ivar Kreuger

  Kreuger, Ivar, född 2 mars 1880, död 12 mars 1932, affärsman och civilingenjör; jämför släktartikel Kreuger.