1. Boo

  Boo, församling i Stockholms stift, Nacka kommun, Uppland (Stockholms län); 31 042 invånare (2016).

 2. boosterdos

  boosterdos, begrepp inom vaccinläran.
 3. Boo

  Boo, ort i Nacka kommun, Uppland (Stockholms län).

 4. Boo

  Boo, herrgård i Hallsbergs kommun, Närke (Örebro län).
 5. Bertil Boo

  Boo, Bertil, 1914–96, sångare.
 6. Bookerpriset

  Bookerpriset, egentligen Booker Prize for Fiction, litterärt pris, utdelat för den enligt en jury bästa engelskspråkiga romanen utgiven i Storbritannien under de senaste tolv månaderna.

 7. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 8. bootstrap

  bootstrap, hypotes inom elementarpartikelfysiken, där elementarpartiklarna inte postuleras som fundamentala objekt utan är resultatet av en inbördes växelverkan.
 9. bootstrap

  bootstrap, benämning på vissa metoder inom statistiken.
 10. Booker T. Washington

  Washington, Booker Taliaferro, 1856–1915, amerikansk pedagog och ledare för de svarta, född som slav.