1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. kosher

  kosher, koscher, kascher, judisk term för ett föremåls användbarhet för rituellt bruk, oftast föda enligt judendomens matregler (lagarna om ’användbarhet’, kashrut).
 3. könsstympning

  könsstympning, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, engelska female genital cutting, ingrepp som i vissa kulturer av sedvänja utförs på flickors yttre könsorgan utan att det finns medicinsk grund.

 4. lipaser

  lipaser, enzymer (esteraser) som tillhör klassen hydrolaser.
 5. monocyt

  monocyt, en typ av vit blodkropp, leukocyt (se blod).
 6. kammaneter

  kammaneter, Ctenophora, djurstam med ca 100–150 kända arter i världens alla hav, varav fyra regelbundet i svenska vatten, bl.a. havskrusbär.

 7. alkylgrupp

  alkylgrupp, klassifikatorisk benämning på den kolvätegrupp som härleds genom borttagande av en väteatom från en alkan.
 8. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 9. ablation

  ablation, ablatio, inom medicinen term som kan avse vissa operativa ingrepp respektive att en vävnad lossnar från sin plats.
 10. aferes

  aferes, att man tar t.ex. blodkroppar ( cytaferes) eller plasma ( plasmaferes) eller viss komponent i blodplasma från någon.