1. Bq

  Bq är beteckning för becquerel.
 2. bq

  bq se becquerel
  Svensk ordbok
 3. becquerel

  becquerel, SI-enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material med beteckning Bq.
 4. aktivitet

  aktivitet, fysikalisk term: antalet sönderfall per tidsenhet i radioaktivt material.
 5. Henri Becquerel

  Henri Becquerel var en fransk fysiker.
 6. polonium

  polonium, radioaktivt grundämne, kemiskt tecken Po.
 7. plutonium

  plutonium, radioaktivt grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3; kemiskt tecken Pu.
 8. gray

  gray, SI-enhet med beteckningen Gy för storheten absorberad dos av joniserande strålning.
 9. protaktinium

  protaktinium, radioaktivt grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3; kemiskt tecken Pa.
 10. DAC

  DAC, derived air concentrations, strålskyddsterm som avser högsta tillåtna luftkoncentration av radioaktiv gas mätt i Bq/m3.