1. Bq

  Bq är beteckning för becquerel.
 2. bq

  bq se becquerel
  Svensk ordbok
 3. becquerel

  becquerel, SI-enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material med beteckning Bq.
 4. aktivitet

  aktivitet, fysikalisk term: antalet sönderfall per tidsenhet i radioaktivt material.
 5. polonium

  polonium, radioaktivt grundämne, kemiskt tecken Po.
 6. plutonium

  plutonium, radioaktivt grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3; kemiskt tecken Pu.

 7. gray

  gray, SI-enhet med beteckningen Gy för storheten absorberad dos av joniserande strålning.
 8. Henri Becquerel

  Henri Becquerel var en fransk fysiker.
 9. måttenhet

  måttenhet är inom mättekniken ett hjälpmedel för att beskriva vissa egenskaper hos ett föremål.

 10. curie

  curie, ickemetrisk enhet för (radio)aktivitet med beteckning Ci.