1. Louis Braille

  Braille, Louis, 1809–52, fransk blindlärare, skapare av den ännu använda punktskriften.
 2. brailleskrift

  brailleskrift, braille, den av Louis Braille utarbetade punktskriften för synskadade.
 3. brailleskrift

  brailleskrift [braj`-] subst. ~en ORDLED: braille--skrift-en
  Svensk ordbok
 4. blindnotskrift.

  blindnotskrift. Den hittills ändamålsenligaste och internationellt mest gångbara notskriften för blinda utvecklades 1839 av Louis Braille, själv blind, och består av ett system av punkter i relief på tjockt papper eller plast.
 5. punktskrift

  punktskrift, en form av blindskrift som består av upphöjda punkter präglade i tjockt papper.
 6. blindskrift

  blindskrift, reliefskrift som kan avläsas med fingertopparna.
 7. moonskrift

  moonskrift, blindskrift skapad 1845 av William Moon (1818–94), jur.dr och föreståndare för blindinstitutet i Brighton, Storbritannien.
 8. blindalfabet

  blin`dalfabet subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blind--alfa-bet-et
  Svensk ordbok