1. Lennart Breitholtz

  Breitholtz, Lennart, 1909–98, litteraturvetare, professor vid Göteborgs universitet 1960–75.
 2. Rotary International

  Rotary International, RI, huvudorganisation för världens Rotaryklubbar med sekretariat i Evanston, Illinois, USA.
 3. epyllion

  epyllion, miniatyrepos utan heroisk karaktär som avhandlar ett mytologiskt, gärna erotiskt ämne, med rikligt utrymme givet åt det direkta talet samt åt någon episodisk utvikning.
 4. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.y., 1716–94, ämbetsman, biskop, politiker och historiker; jämför släktartikel Celsius.
 5. Gustaf Philip Creutz

  Creutz, Gustaf Philip, född i maj 1731, död 30 oktober 1785, greve, poet och diplomat; jämför släktartikel Creutz.
 6. Olof von Dalin

  Dalin, Olof von, före adlandet 1751 Olof Da(h)lin, född 29 augusti 1708, död 12 augusti 1763, författare och historiograf.