1. Brita

  Brita, kvinnonamn, se Britta.
 2. Brita Borg

  Borg, Brita, 1926–2010, sångerska och revyartist.
 3. Britt

  Britt, äldre Brite, Britte, kvinnonamn, variant till Brit(t)a, vilket i sin tur är en sammandragning av Birgitta.
 4. Brita af Geijerstam

  af Geijerstam, Brita, född Gemmel, 1902–2003, författare; jämför släktartikel af Geijerstam.
 5. Brita Molin

  Molin, Brita, född Hellstrand, 1919–2008, konstnär.
 6. BRITE/EURAM

  BRITE/EURAM ( Basic Research in Industrial Technologies for Europe; European Research on Advanced Materials), EU:s forskningsprogram för avancerade material och tillverkningstekniker med sekretariat i Bryssel.
 7. Brita Egardt

  Egardt, Brita, 1916–90, etnolog, docent i Lund från 1962.

 8. Brita Appelgren

  Appelgren, Brita, 1912–99, dansös.
 9. Brita Ellström

  Ellström, Brigitta ( Brita), 1873–1945, konstnär.
 10. Brita Åkerman

  Åkerman, Brita, 1906–2006, forskare och författare.