1. Brittiska öarna

  Brittiska öarna, engelska British Isles, ögrupp i Nordsjön vid den europeiska kontinentens västkust bestående av ungefär 1 100 öar.
 2. Britannia

  Britannia, romarnas namn på de brittiska öarna, framför allt England, Wales och Skottland.
 3. Brittiska Indien

  Brittiska Indien, engelska British India, de delar av Indien som lydde direkt under brittiska kronan 1858–1947.

 4. Brittiska imperiet

  Brittiska imperiet, engelska The British Empire, ett världsomspännande system av kolonier och erövrade, annekterade eller genom fördrag förvärvade områden, som under loppet av tre århundraden fram till 1919 fördes in under den brittiska kronan och brittisk administration och som därefter stegvis upplösts.
 5. Britannicus

  Britannicus, tillnamn till den romerske prinsen Tiberius Claudius Caesar Germanicus, kejsar Claudius son med Messalina, 41–55 e.Kr.
 6. British Open

  British Open, den äldsta och enligt många också förnämsta av de klassiska tävlingarna i golf.

 7. Brita Borg

  Borg, Brita, 1926–2010, sångerska och revyartist.
 8. Britt

  Britt, äldre Brite, Britte, kvinnonamn, variant till Brit(t)a, vilket i sin tur är en sammandragning av Birgitta.
 9. Brita Hertzberg

  Hertzberg, Brita, 1901–76, operasångerska (sopran), hovsångerska 1940.
 10. brittiska

  brittiska, britanniska, brythonska, de keltiska språk som talades i Storbritannien i gammal tid (jämför britanner).