1. Brita

  Brita, kvinnonamn, se Britta.
 2. Brita Borg

  Borg, Brita, 1926–2010, sångerska och revyartist.
 3. Brita Molin

  Molin, Brita, född Hellstrand, 1919–2008, konstnär.
 4. Brita Egardt

  Egardt, Brita, 1916–90, etnolog, docent i Lund från 1962.

 5. Brita Appelgren

  Appelgren, Brita, 1912–99, dansös.
 6. Brita Ellström

  Ellström, Brigitta ( Brita), 1873–1945, konstnär.
 7. Brita Åkerman

  Åkerman, Brita, 1906–2006, forskare och författare.
 8. Brita Flander

  Flander, Brita, född 1957, finlandssvensk industridesigner, glaskonstnär och lampformgivare.
 9. Brita Hertzberg

  Hertzberg, Brita, 1901–76, operasångerska (sopran), hovsångerska 1940.
 10. Brita Malmer

  Malmer, Brita, född Alenstam, 1925–2013, arkeolog och numismatiker, chef för Myntkabinettet 1971–79, den första innehavaren av Gunnar Ekströms forskningsprofessur i numismatik och penninghistoria 1979–92.