1. Britannia

  Britannia, romarnas namn på de brittiska öarna, framför allt England, Wales och Skottland.
 2. Brita

  Brita, kvinnonamn, se Britta.
 3. Brita Borg

  Borg, Brita, 1926–2010, sångerska och revyartist.
 4. Brita Hertzberg

  Hertzberg, Brita, 1901–76, operasångerska (sopran), hovsångerska 1940.
 5. Britannicus

  Britannicus, tillnamn till den romerske prinsen Tiberius Claudius Caesar Germanicus, kejsar Claudius son med Messalina, 41–55 e.Kr.
 6. britanniametall

  britanniametall, legeringar som används för prydnadsföremål av tenn.
 7. britanner

  britanner, britannier, förr även britter eller britoner, dels en sammanfattande beteckning för de keltisktalande folk som vid vår tideräknings början bebodde stora delar av de brittiska öarna (”ökelter”), dels och oftare en benämning på dem av dessa folk som bodde i det nuvarande Storbritannien.

 8. Britannica

  Britannica, detsamma som Encyclopædia Britannica.
 9. Brita Molin

  Molin, Brita, född Hellstrand, 1919–2008, konstnär.
 10. Brita Egardt

  Egardt, Brita, 1916–90, etnolog, docent i Lund från 1962.