1. bromsar

  bromsar är en familj stora flugor som lever i hela världen.
 2. bromsare

  bromsare, järnvägstjänsteman som förr medföljde tåg för att på signal från loket dra åt eller lossa vagnarnas handmanövrerade bromsar.
 3. bromsa

  bromsa [bråm`sa] verb ~de ~t ORDLED: broms-ar SUBST.: bromsande, bromsning
  Svensk ordbok
 4. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. kärnreaktor

  kärnreaktor, anläggning där kärnenergi i stor skala utvecklas genom en kedjereaktion av kärnprocesser.
 8. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 9. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 10. massa

  massa är en egenskap hos all materia som gör att materien påverkas av gravitationen.