1. John Bunyan

  Bunyan, John, 1628–88, engelsk författare.
 2. Kristens resa

  Kristens resa, The Pilgrim’s Progress, allegorisk berättelse i två delar av den engelske författaren John Bunyan, utgiven 1678 och 1684.

 3. Bedford

  Bedford [bedfəd], stad i grevskapet Bedfordshire, England, Storbritannien, 70 km nordnordväst om London; 91 300 invånare (2016).

 4. puritanism

  puritanism, betydelsefull gren av 1500- och 1600-talens engelska kyrkoliv.
 5. Benjamin Britten

  Britten, Benjamin, född 22 november 1913, död 4 december 1976, brittisk tonsättare, dirigent och pianist, sin generations mest framstående företrädare för brittiskt musikliv.
 6. uppbyggelselitteratur

  uppbyggelselitteratur, religiös litteratur, oftast på prosa, för privat bruk.
 7. Ralph Vaughan Williams

  Vaughan Williams, Ralph, 1872–1958, brittisk tonsättare.
 8. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 9. Wisconsin

  Wisconsin, förkortat WI, delstat i Mellanvästern, USA.

 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.