1. Fanny Burney

  Burney, Frances ( Fanny), gift d’Arblay, 1752–1840, brittisk författare, dotter till Charles Burney.
 2. Charles Burney

  Burney, Charles, 1726–1814, brittisk musikhistoriker, komponist och organist, far till Fanny Burney.
 3. musikvetenskap

  musikvetenskap, den vetenskapliga disciplin som har musik som forskningsområde.
 4. Austin Dobson

  Dobson, Henry Austin, 1840–1921, brittisk poet och litteraturkritiker.
 5. Gregorio Allegri

  Allegri, Gregorio, 1582–1652, italiensk tonsättare.
 6. Jan Ling

  Ling, Jan, 1934–2013, musikforskare, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 1977, rektor där 1992–97.
 7. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 8. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.