1. CAD

  CAD, computer-aided design, se datorstödd konstruktion.
 2. CAD

  CAD, internationell beteckning för kanadensisk dollar, valuta i Canada.
 3. CAD/CAM

 4. CAD/CAM-system

  CAD/CAM-system, integrerat datorbaserat system för konstruktion och produktion, t.ex. för tillverkning av maskindelar inom verkstadsindustrin.
 5. Cadillac

  Cadillac ®, amerikansk bil, skapad 1903 av Henry Leland och namngiven efter Antoine Laumet, sieur de Cadillac, som 1701 grundade Detroit.
 6. caddie

  caddie, ”assistent” till golfspelare.
 7. cadinen

  cadinen, kolväte (en s.k. bicyklisk seskviterpen) som finns i peppar och där bidrar till aromen.
 8. cadenette

  cadenette, korkskruvslock eller fläta, en s.k. kärlekslock, längre än det övriga håret.
 9. caduveo

  caduveo, kadiwéu , sydamerikanskt indianfolk, se mbayá.
 10. caduceus

  caduceus, stav som omslingras av två ormar, se kaducé.