1. CAM-växt

  CAM-växt, växt med s.k. crassulacean acid metabolism, crassulacémetabolism, dvs. ett metaboliskt och fysiologiskt system som gör det möjligt för växten att utföra fotosyntes om dagen men ta upp koldioxid om natten.
 2. CAM

  CAM, computer aided manufacturing, se datorstödd tillverkning.
 3. CAD/CAM

 4. camera obscura

  camera obscura, hålkamera, ett lådformigt optiskt instrument från vilket bland annat den moderna kameran utvecklats.

 5. Camp David-avtalen

  Camp David-avtalen, överenskommelser om riktlinjer för fred i Mellersta Östern, ingångna i september 1978.
 6. Camilla Läckberg

  Läckberg, Camilla, född 1974, författare.

 7. Camille Pissarro

  Pissarro, Camille, 1830–1903, fransk konstnär, uppväxt i franska Västindien där han började måla landskap.
 8. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 9. cAMP

  cAMP, cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-monofosfat, cyklisk nukleotid som fungerar som en budbärarmolekyl inne i celler och förmedlar effekterna av många hormoner och neurotransmittorer.
 10. camembert

  camembert, fransk, mjuk vitmögelost som ”uppfanns” 1791 av bondhustrun Marie Harel i Normandie.