1. CAM

  CAM, computer aided manufacturing, se datorstödd tillverkning.
 2. camera obscura

  camera obscura, hålkamera, ett lådformigt optiskt instrument från vilket bland annat den moderna kameran utvecklats.

 3. CAD/CAM

 4. CAM-växt

  CAM-växt, växt med s.k. crassulacean acid metabolism, crassulacémetabolism, dvs. ett metaboliskt och fysiologiskt system som gör det möjligt för växten att utföra fotosyntes om dagen men ta upp koldioxid om natten.
 5. Camilla Läckberg

  Läckberg, Camilla, född 1974, författare.

 6. Cambrai

  Cambrai, stad i Hauts-de-France, norra Frankrike, 50 km söder om Lille.

 7. Camille Pissarro

  Pissarro, Camille, 1830–1903, fransk konstnär, uppväxt i franska Västindien där han började måla landskap.
 8. cAMP

  cAMP, cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-monofosfat, cyklisk nukleotid som fungerar som en budbärarmolekyl inne i celler och förmedlar effekterna av många hormoner och neurotransmittorer.
 9. Camillo di Cavour

  Cavour, Camillo Benso di, född 10 augusti 1810, död 6 juni 1861, greve, italiensk statsman.
 10. Cambridgeplatonismen

  Cambridgeplatonismen, filosofisk riktning i 1600-talets England och speciellt i Cambridge.