1. cession

  cession, inom folkrätten avträdelse genom avtal av ett territorium från en stat till en annan.
 2. cession

  cession, inom värdepappersrätten överlåtelse av en fordran.
 3. cession

  cession [seʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: cess-ion-en
  Svensk ordbok
 4. annexion

  annexion, annektion, folkrättslig term, innebärande att en stat med tvingande makt övertar och med sig införlivar annan stats territorium.
 5. Ivar Afzelius

  Afzelius, Ivar, 1848–1921, jurist och politiker; jämför släktartikel Afzelius; dotterson till J.G. Richert.
 6. cedera

  cede´ra verb ~de ~t ORDLED: ced-er-ar SUBST.: cederande
  Svensk ordbok
 7. bankrutt

  1bankrutt´ subst. ~en ~er ORDLED: bank-rutt-en
  Svensk ordbok
 8. transport

  transport [-pårt´] subst. ~en ~er ORDLED: trans-port-en
  Svensk ordbok