1. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; hyra eller abonnemang av transportmedel som flygplan, buss eller fartyg under en bestämd tidsperiod.
 2. charter

  charter, högtidligt, rättsligt dokument; privilegiebrev för särskilt gynnade företag, banker eller sällskap.
 3. charter

  charter [ça´rt-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. time charter

  time charter, detsamma som tidsbefraktning.
 5. voyage charter

  voyage charter, fraktavtal, detsamma som resebefraktning.
 6. charter-

  charter- [ça`rt-] förled
  Svensk ordbok
 7. Bank Charter Act

  Bank Charter Act, en brittisk lag från 1844 som stadgade skyldighet för Bank of England att inlösa bankens sedlar mot guld och silver samt att tillämpa ”the currency principle”, som innebar att merparten av banksedlarna skulle ha täckning i centralbankens innehav av guld- och silverreserver.
 8. charterresa

  charterresa, sällskapsresa vanligtvis genomförd med flyg.
 9. charterflyg

  charterflyg, inhyrning av ett flygplan för att arrangera en resa med ett specifikt syfte.

 10. Charters Towers

  Charters Towers, stad i norra Queensland; för belägenhet se landskarta Australien.