1. coping

  coping, term inom psykologisk stressforskning, introducerad av R.S. Lazarus, för olika strategier att hantera påfrestningar och krav.
 2. Richard Lazarus

  Lazarus, Richard, 1922–2002, amerikansk psykolog, professor vid University of California (Berkeley).
 3. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 4. allostas

  allostas, kroppsliga eller psykiska tillstånd som avviker från ett jämviktsläge, homeostas.
 5. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 6. gerontologi

  gerontologi, läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till personens död.
 7. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 8. hälsopsykologi

  hälsopsykologi, kunskapsområde som utnyttjar psykologiskt vetande i studiet av hälsa och ohälsa hos människan.