1. CP

  CP, förkortning för cerebral pares.
 2. cP

  cP, beteckning för centipois (se pois).
 3. Cp

  Cp, kemiskt tecken för cassiopeium, ett äldre namn på grundämnet lutetium, Lu.
 4. cp

  cp [se`pe] substantivisk förk.
  Svensk ordbok
 5. CP-symmetri

  CP-symmetri, symmetri inom partikelfysiken.
 6. CP/M

  CP/M, Control program for microcomputers, operativsystem för persondatorer, konstruerat av den amerikanske programvaruspecialisten Gary Kildall ( 1942–94) och marknadsfört av hans företag Digital Research.
 7. Cp-stjärna

  Cp-stjärna, chemically peculiar star, stjärna med avvikande kemisk sammansättning hos atmosfären.
 8. värmekapacitet

  värmekapacitet, den värmemängd som under fastställda betingelser måste tillföras ett system för att dess temperatur skall öka med en grad.
 9. Laplace-formel

  Laplace-formel, formel för ljudhastigheten i en gas
 10. cerebral pares

  cerebral pares är en sjukdom som beror på en hjärnskada som drabbat ett barn på fosterstadiet, vid födseln eller när barnet är mycket litet, upp till tre år.