1. Cykeln

  Cykeln, i antik grekisk litteratur den samling cykliska epos som skildrar trojanska kriget.
 2. CNO-cykeln

  CNO-cykeln, en serie av kärnreaktioner innefattande kol (C), kväve (N) och syre (O), vilken står för huvuddelen av energiproduktionen i huvudseriestjärnor som är tyngre än solen.
 3. kol–kväve–syre-cykeln

  kol–kväve–syre-cykeln, kärnenergiprocess som förekommer i stjärnor, se CNO-cykeln.
 4. Hatch–Slack-cykeln

  Hatch–Slack-cykeln, den metaboliska reaktionskedja hos C4-växter genom vilken bikarbonatjoner binds i mesofyllcellerna och koldioxid frigörs i strängskidecellerna i bladen.
 5. cykel

  cykel är ett fordon som drivs med pedaler.
 6. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 7. triathlon

  triathlon är en idrott där man utför tre grenar i en följd utan paus, nämligen simning, cykling och löpning.
 8. xylulosfosfat

  xylulosfosfat , xylulos med en fosfatgrupp bunden till kolatom 5.
 9. cykelindustri

  cykelindustri, gren inom verkstadsindustrin med en tillverkning som på 1890-talet bidrog till den svenska industrialismens genombrott.
 10. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.