1. cynisk

  cynisk sägs en människa vara som är känslokall och föraktar andra människor.
 2. cynisk

  cy´nisk adj. ~t ORDLED: cyn-isk
  Svensk ordbok
 3. cyniker

  cyniker, i överförd betydelse: en person som är cynisk, dvs. föraktar den mänskliga naturen och är likgiltig för andras lidande och för ideella värden.
 4. demagog

  demagog, i det antika Athen folkledare; numera agitator eller debattör med skrupelfria och cyniska metoder, som tar lätt på sanningen och utnyttjar människors fördomar för sina syften.
 5. Gig Young

  Young, Gig, egentligen Byron Barr, 1913–78, amerikansk skådespelare.
 6. Michael Arlen

  Arlen, Michael, pseudonym för Dikran Kuyumdjan, 1895–1956, brittisk författare av bulgarisk-armenisk börd.
 7. Arthashastra

  Arthashastra, Artha-śāstra , indisk lärobok i statskonst för kungar, enligt traditionen tillkommen under Maurya-perioden, ca 300 f.Kr.
 8. John Ireland

  Ireland, John, 1914–92, kanadensisk-amerikansk skådespelare.
 9. antimode

  antimode, klädstil hos vissa, ofta vänsterradikala ungdomsgrupper under 1970-talet.
 10. Jack Warden

  Warden, Jack, 1920–2006, amerikansk skådespelare.