1. cancerogen

  canceroge´n adj. ~t ORDLED: cancero-gen
  Svensk ordbok
 2. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 3. vinylklorid

  vinylklorid, CH 2=CHCl, färglös, giftig (cancerogen) gas med kokpunkt −13,4 °C, monomer vid framställning av polyvinylklorid.

 4. 1,2–bensantracen

  1,2–bensantracen, bensantren, bensfenantren, C 18H 12, ett kristallint polycykliskt aromatiskt kolväte som förekommer i bl.a. stenkolstjära.
 5. brom

  brom, det enda vid rumstemperatur flytande icke-metalliska grundämnet.
 6. klor

  klor, ett giftigt, vid rumstemperatur gasformigt grundämne.
 7. karcinogen

  karcinoge´n el. carcinoge´n adj. ~t ORDLED: karc-ino-gen, carc-ino-gen
  Svensk ordbok