1. Carl

  Carl, 1861–1951, svensk prins, hertig av Västergötland, tredje son till Oscar II; jämför släktartikel Bernadotte.
 2. Carl

  Carl, för furstar och svenska kunganamn i vilka Carl ingår (utom Carl XVI Gustaf), se Karl.
 3. Carl

  Carl, även Karl, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande substantivet karl i betydelsen ’fri man’.
 4. Carl Z.

  Carl Z., signatur för författaren och kåsören Carl Zetterström.
 5. Carl Mydans

  Mydans, Carl, 1907–2004, amerikansk fotograf, från 1936 verksam vid tidskriften Life.
 6. Carl Pettersson

  Pettersson, Carl, född 1977, golfspelare.
 7. Carl Snoilsky

  Snoilsky, Carl, 1841–1903, greve, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1876.
 8. Carl Philip

  Carl Philip är svensk prins och hertig av Värmland.

 9. Carl Carleson

  Carleson, Carl, 1703–61, skriftställare, ämbetsman.
 10. Carl Lidbom

  Lidbom, Carl, 1926–2004, ämbetsman och politiker (socialdemokrat).