1. kastellan

    kastellan, under medeltiden benämning på slottshövitsman eller borgfogde, numera benämning på tillsyningsman över ett slott eller slottsvaktmästare.
  2. kastellan

    kastella´n subst. ~en ~er ORDLED: kast-ell-an-en
    Svensk ordbok