1. Jöns Cederholm

  Cederholm, Jöns, 1855–1925, målarmästare från Ystad, som byggde den första svenska ångbilen.
 2. ångbil

  ångbil, ångvagn , vägfordon drivet av en ångmaskin.
 3. Åsa-Nisse

  Åsa-Nisse, huvudperson i ett stort antal ”humoresker”, skrivna av Stig Cederholm ( 1905–80); den första publicerades i veckotidningen Tidsfördrif nr 51 1944.
 4. Småland

  Småland, landskap i Götaland.

 5. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.