1. Celsius

  Celsius, temperaturenhet, se grad Celsius.
 2. Celsius

  Celsius, släkt härstammande från kyrkoherden Nicolaus Magni Alptaneus ( 1577–1658) i Ovanåker, Hälsingland.
 3. Celsius

  Cel´sius adv. FÖRK.: C
  Svensk ordbok
 4. CELSIUS-ringen

  CELSIUS-ringen, tidigare partikelaccelerator avsedd för naturvetenskaplig grundforskning, främst rörande egenskaperna hos materiens minsta beståndsdelar, dvs. atomkärnorna och elementarpartiklarna.
 5. Anders Celsius

  Anders Celsius är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän.
 6. Magnus Celsius

  Celsius, Magnus, 1621–79, matematikprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 7. Nils Celsius

  Celsius, Nils, 1658–1724, astronomiprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 8. Johan Celsius

  Celsius, Johan, 1660–1710, jurist, dramatiker; jämför släktartikel Celsius.
 9. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.ä., 1670–1756, botaniker, språkman och präst; jämför släktartikel Celsius.
 10. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.y., 1716–94, ämbetsman, biskop, politiker och historiker; jämför släktartikel Celsius.