1. National Basketball Association

  National Basketball Association, NBA, amerikansk professionell liga startad 1949 genom sammanslagning av National Basketball League och Basketball Association of America.
 2. Celtic FC

  Celtic FC, fotbollsklubb i Glasgow, Skottland.

 3. celtic fields

  celtic fields, fossila åkersystem påträffade i England, Nederländerna, nordvästra Tyskland och på vissa håll i Skandinavien.
 4. Shaquille O’Neal

  O’Neal, Shaquille,Shaq”, född 1972, amerikansk professionell basketbollspelare.

 5. Henrik Larsson

  Larsson, Henrik (”Henke”), född 1971, fotbollsspelare (forward).

 6. fornåkrar

  fornåkrar, fossil åkermark, ödelagda åkrar som brukats på ett ålderdomligt sätt och därför kan klassificeras som fasta fornlämningar.
 7. black metal

  black metal, typ av hårdrock (heavy metal) präglad av en medvetet primitiv och rå ljudbild, med extremt snabbt tempo och ofta antikristna texter.
 8. Jonas Jerebko

  Jerebko, Jonas, född 1987, basketbollspelare.

 9. Larry Bird

  Bird, Larry, född 1956, amerikansk basketbollspelare, professionell i Boston Celtics 1979–92.
 10. förromersk järnålder

  förromersk järnålder, den äldsta delen av järnåldern i Norden omfattande tiden 500 f.Kr.–Kr.f. Kelterna behärskade då stora delar av kontinenten (latènekulturen) och påverkade även länderna i norr.