1. Gran Chaco

  Gran Chaco är ett stort slättområde i Sydamerika.
 2. Chacachacare

  Chacachacare, ö i västra Trinidad och Tobago; för belägenhet se landskarta Trinidad och Tobago.
 3. Chachoengsao

  Chachoengsao, stad i mellersta Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 4. Chacokriget

  Chacokriget mellan Bolivia och Paraguay 1932–35 gällde överhögheten över norra Chacoområdet (Chaco Boreal).

 5. chacmool

  chacmool, kategori stenskulpturer i det förcolumbiska Mexico, särskilt förekommande under den efterklassiska perioden (950–1519 e.Kr.).
 6. chaconne

  chaconne, dans i 3-takt från 1600- och 1700-talen.
 7. Chaco

  Chaco, slättlandskap öster om Anderna i sydöstra Bolivia, västra Paraguay och norra Argentina med en areal av 0,6 miljoner km 2.
 8. chaconne

  chaconne, i musiksammanhang en variationsform, vanlig under barocken.
 9. Chacodalen

  Chacodalen, dalgång i nordvästra delen av New Mexico, USA, ett forntida handelscentrum med jordbruksbosättningar från ca 950–1300 e.Kr. tillhörande anasazikulturen.
 10. Chacabuco

  Chacabuco, ort i centrala Chile.