1. Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola, Göteborg, högskola uppkallad efter William Chalmers, vilken testamenterade hälften av sin kvarlåtenskap till inrättandet av en ”Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa”.
 2. William Chalmers

  Chalmers, William, 1748–1811, affärsman och donator.
 3. James Chalmers

  Chalmers, James, 1782–1853, brittisk (skotsk) boktryckare och bokhandlare.
 4. Port Chalmers

  Port Chalmers, stad på Sydön i Nya Zeeland; för belägenhet se landskarta Nya Zeeland.
 5. Szilard–Chalmers-effekten

  Szilard–Chalmers-effekten (efter Leo Szilard och den amerikanske forskaren T. Chalmers), metod att kemiskt separera en aktiv isotop producerad i en kärnreaktion, utan att atomnumret (antalet protoner) ändras, genom att isotopens rekylenergi är tillräckligt stor för att bryta upp den kemiska bindningen mellan atomen i reaktionen och resten av molekylen.