1. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 2. chilenska viner

  chilenska viner. I Chile producerades vin redan på 1500-talet, och under 1700- och 1800-talen fanns en omfattande vinexport till Europa.
 3. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.

 4. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 5. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 6. chilesalpeter

  chilesalpeter, natronsalpeter, nitratit, nitronatrit, färglöst eller svagt färgat mineral med glasig lyster och vitt streck (pulverfärg).
 7. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 8. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.