1. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 2. chilesalpeter

  chilesalpeter, natronsalpeter, nitratit, nitronatrit, färglöst eller svagt färgat mineral med glasig lyster och vitt streck (pulverfärg).
 3. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.

 4. tsunami

  tsunami, långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

 5. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 8. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 9. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 10. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.