1. Christel

  Christel, kvinnonamn av tyskt ursprung, smekform av kvinnonamn på Christ-.
 2. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 3. längdhopp

  längdhopp, gren i friidrott.

 4. Krone

  Krone, tysk cirkusfamilj.
 5. Fågelhandlaren

  Fågelhandlaren, tyska Der Vogelhändler, operett i tre akter av Carl Zeller med text av Moritz West och Ludwig Held, uruppförd i Wien 1891.
 6. Kristoffer

  Kristoffer, Christoffer, mansnamn av grekiskt ursprung, Christophoros ’den som bär Kristus’.