1. curriculum vitae

  curriculum vitae, levnadslopp, levnadsteckning, biografiska notiser.
 2. cv

  cv, förkortning för curriculum vitae.
 3. Daniel Tilas

  Tilas, Daniel, 1712–72, friherre (1766), bergsvetenskapsman, direktör över bergverken i Jämtland och Härjedalen 1740–45, assessor i Bergskollegium 1745–55, bergsråd från 1755, landshövdings titel 1762, riksheraldiker från 1768.
 4. meritförteckning

  meritförteckning, sammanställning av uppgifter om utbildning, anställningar och föreningsuppdrag som lämnas tillsammans med en ansökan om arbete, stipendium e.d. Meritförteckningen skall vara undertecknad, och om betygskopior inte bifogas skall den även vara bevittnad.
 5. Muriel Spark

  Spark, Dame Muriel, 1918–2006, brittisk (skotsk) författare.