1. Curtius

  Curtius (Marcus Curtius), enligt sägnen en romersk yngling som 362 f.Kr. i full rustning skall ha ridit ned i en klyfta som öppnat sig på Forum Romanum, varvid den i enlighet med ett orakelspråk åter slöt sig.
 2. Curtius

  Curtius (Quintus Curtius Rufus), troligen första århundradet e.Kr., romersk historiker, författare till den enda originallatinska framställningen av Alexander den stores historia.
 3. Theodor Curtius

  Curtius, Theodor, 1857–1928, tysk kemist, professor i Kiel, Bonn och (från 1898) Heidelberg.
 4. Georg Curtius

  Curtius, Georg, 1820–85, tysk klassisk filolog, professor i Prag, Kiel och (från 1862) Leipzig; bror till Ernst Curtius.
 5. Lacus Curtius

  Lacus Curtius (lat., ’Curtiussjön’), benämning på en arkaisk brunnsanläggning i nordvästra delen av Forum Romanum i Rom.
 6. Ernst Curtius

  Curtius, Ernst, 1814–96, tysk antikforskare, professor i Göttingen 1856–68 och i Berlin från 1868; farfar till Ernst Robert Curtius, bror till Georg Curtius.
 7. Ernst Robert Curtius

  Curtius, Ernst Robert, 1886–1956, tysk romanist, professor i Marburg 1920–23, i Heidelberg 1924–29 och i Bonn från 1929; sonson till Ernst Curtius.
 8. topos

  topos, pluralis topoi, i klassisk retorik ”plats” där argument kunde hämtas.
 9. Marie Tussaud

  Tussaud, Marie,Madame Tussaud”, född Grosholtz, 1761–1850, schweizisk-fransk konstnär känd för sina vaxporträtt.
 10. manierism

  manierism, konsthistorisk term (förr med nedsättande innebörd) för stilsträvanden inom i synnerhet den italienska konsten ca 1520–1600, tidigare kallad senrenässans.