1. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.
 2. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 3. världsdel

  världsdel, en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan.

 4. saltvatten

  saltvatten, vatten som innehåller så stora mängder salter i lösning att det inte är tjänligt som dricksvatten, dvs. mer än 0,5 ‰.
 5. Israel

  Israel är ett land i Mellanöstern, vid Medelhavets östra kust.

 6. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 7. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 8. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 9. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 10. Jordanien

  Jordanien, stat i Mellanöstern.