1. dank

  dank, metallkula som används vid kulspel.
 2. dank

  2dank subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. dank

  1dank subst. ~en ~ar ORDLED: dank-en
  Svensk ordbok
 4. dankhållare

  dankhållare, dialektalt danka, dingla, enkelt ställ i trä kring vilket rullas en ljusdank, vanligen av talg.
 5. tyska

  tyska är det språk som talas i Tyskland men också i Österrike och stora delar av Schweiz.
 6. rektion

  rektion, språkvetenskaplig term för relationen mellan ett styrande led och kasus i det styrda ledet.
 7. Marlene Dietrich

  Dietrich, Maria Magdalene (Marlene), 1901–92, tysk-amerikansk skådespelerska och sångerska.
 8. kulspel

  kulspel är en lek för både barn och vuxna, men vuxnas spel med vanligtvis större klot brukar kallas klotspel (t.ex. boule).
 9. talgdank

  talgdank [tal`j-] subst. ~en ~ar ORDLED: talg--dank-en
  Svensk ordbok
 10. avdankad

  a`vdankad adj. avdankat ORDLED: av--dank-ad
  Svensk ordbok