1. defekation

  defekation, medicinsk term för tarmtömning.
 2. defekation

  defekation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-fek-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. defekografi

  defekografi, röntgenundersökning av ändtarmen för diagnos av sjukdom som medför att tarmtömningen blockeras.
 4. avföring

  avföring, exkrementer, feces, hos djur, inklusive människan, benämning på det som blir kvar efter födans passage och bearbetning i mag–tarmkanalen och som töms via ändtarmen vid s.k. defekation.
 5. tarmtömning

  tarmtömning, defekation , en sammansatt fysiologisk funktion där delvis viljestyrda och delvis icke viljestyrda (autonoma) nervimpulser styr tömningen av avföring från vänstra delen av tjocktarmen till ändtarmen och från denna genom analöppningen.
 6. avföring

  a`vföring subst. ~en ~ar ORDLED: av--för-ing-en
  Svensk ordbok