1. Demonstjärnan

  Demonstjärnan, annat namn på stjärnan Algol.
 2. demonstration

  demonstration, protest eller meningsyttring som görs på ett uppmärksammat sätt, med förebild i den internationella arbetarrörelsens demonstrationer första maj.
 3. demonstrationsfrihet

  demonstrationsfrihet, rätt att anordna och delta i demonstration på allmän plats.

 4. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 5. demonstrativa pronomen

  demonstrativa pronomen, definita pronomen som primärt används deiktiskt om någon eller något i talsituationen (Ta den här stolen!) men som också ofta används anaforiskt (Räntan har stigit och detta oroar regeringen.).
 6. demonstrera

  demonstre´ra verb ~de ~t ORDLED: de-monstr-er-ar SUBST.: demonstrerande, demonstrering; demonstration
  Svensk ordbok
 7. demonstrationståg

  demonstrationståg [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-monstr-at-ions--tåg-et
  Svensk ordbok
 8. demonstrant

  demonstran´t subst. ~en ~er ORDLED: de-monstr-ant-en
  Svensk ordbok
 9. demonstrativ

  demonstrativ [-i´v, de´- el. -mån´-] adj. ~t ORDLED: de-monstr-at-iv
  Svensk ordbok
 10. demonstratris

  demonstratri´s subst. ~en ~er ORDLED: de-monstr-at-ris-en
  Svensk ordbok