1. dikning

  dikning, åtgärd för markens avvattning, vanligen genom anläggning av större eller mindre avlopp.
 2. avledningsdike

  avledningsdike, dike som fångar upp vatten från tegdiken.
 3. avdikning

  avdikning, torrläggning av jord genom tegdiken, avledningsdiken och avloppsdiken.
 4. agronomisk hydroteknik

  agronomisk hydroteknik, hydroteknik med särskild hänsyn till odlingsjordens avvattning, dikning och bevattning.
 5. dike

  dike, grävd ränna (öppen eller täckt) för avvattning av mark.
 6. Carl Malmström

  Malmström, Carl, 1891–1971, skogsforskare, professor och chef för avdelningen för botanik och marklära vid Statens skogsforskningsinstitut 1940–57.
 7. avskrivningslån

  avskrivningslån, f.d. statligt stöd till rationaliseringsåtgärder i jordbruket, t.ex. förbättring av byggnader, dikning och stenröjning ( inre rationalisering) eller sammanläggning av mindre jordbruksfastigheter till mera bärkraftiga enheter ( yttre rationalisering).
 8. avloppsdike

  avloppsdike, avlopp , floddike, utfallsdike, dike för huvudavvattning av ett område.
 9. kulturteknik

  kulturteknik, agronomisk hydroteknik, forskningsområde som närmast berör avvattning, dränering och bevattning av åker-, trädgårds- och skogsmark samt anordningar för detta.
 10. täckdikning

  täckdikning, åkerdränering genom rör lagda i diken som sedan återfyllts.