1. diskus

  diskus, diskuskastning, gren inom friidrott.

 2. diskus

  dis´kus subst. ~en ~ar ORDLED: disk-us-en
  Svensk ordbok
 3. diskussion

  diskussion är ett samtal där deltagarna talar om för varandra vad de tycker om något och varför.
 4. Diskuskastaren

  Diskuskastaren, staty av den grekiske skulptören Myron, se Diskobolos.
 5. diskusfiskar

  diskusfiskar, Symphysodon, släkte i fiskfamiljen cichlider med två arter, S. aequifasciatus och S. discus.

 6. diskussionsgrupp

  diskussionsgrupp, newsgroup, news, i datorsammanhang frivillig, självorganiserad grupp på internet som delar ett intresse och utbyter nyheter, erfarenheter, idéer och synpunkter kring detta.

 7. diskuskastning

  dis`kuskastning subst. ~en ~ar ORDLED: disk-us--kast-ning-en
  Svensk ordbok
 8. diskussion

  diskussion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-kuss-ion-en
  Svensk ordbok
 9. diskussionsprotokoll

  diskussionsprotokoll [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dis-kuss-ions--proto-koll-et
  Svensk ordbok
 10. disk

  disk, anatomisk term för skivformig struktur, särskilt mellankotskiva.