1. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 2. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 3. DNA-polymeras

  DNA-polymeras, enzym som kopierar DNA till mer DNA.
 4. hybrid-DNA-teknik

  hybrid-DNA-teknik, genmanipulation , teknik som gör det möjligt att flytta (transplantera) gener mellan levande organismer.
 5. DNA-hybridisering

  DNA-hybridisering, experimentell metod för att påvisa förekomst av DNA-molekyler, eller mäta deras mängd, storlek eller lokalisation.
 6. repetitivt DNA

  repetitivt DNA, samlingsterm för olika upprepade DNA-sekvenser i arvsmassan hos kärnförsedda (eukaryota) organismer.
 7. rekombinant-DNA

  rekombinant-DNA, hybrid-DNA, DNA-molekyl som framställts på konstgjord väg av DNA från olika källor.
 8. DNA-register

  DNA-register, av myndighet ägd samling av information om DNA-sekvenser hos enskilda individer.

 9. själviskt DNA

  själviskt DNA, ibland skräp-DNA, DNA-enheter som saknar någon uppenbar funktion.
 10. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).