1. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 2. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 3. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 4. HLA-system

  HLA-system (engelska human leukocyte antigen system), grupp (system) av glykoproteiner som finns på ytan av flertalet celler i människokroppen och som fungerar som antigener (vävnadsantigener, transplantationsantigener).
 5. flödescytometri

  flödescytometri, metod för analys och sortering av celler.
 6. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. rättsgenetik

  rättsgenetik, tillämpning av genetiska undersökningsmetoder vid faderskapsdiagnostik, i andra rättsliga sammanhang samt vid identifikation av avlidna i samband med katastrofer.
 9. polymorfism

  polymorfism, biologisk term för mångformighet i något avseende, t.ex. fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler tydligt skilda former, morfer, med olika utseenden eller fysiologiska egenskaper.
 10. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.