1. DNA-hybridisering

  DNA-hybridisering, experimentell metod för att påvisa förekomst av DNA-molekyler, eller mäta deras mängd, storlek eller lokalisation.
 2. DNA-hybridisering

  DNA-hybridisering [deena`-] subst. ~en ~ar ORDLED: DNA--hybr-id-is-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. genkartering

  genkartering, kartläggning av genomet (arvsmassan) genom lokalisering av dess gener till viss kromosom eller del därav.
 5. sond

  sond, probe (engelska), sökfragment, litet DNA- eller RNA-fragment som märkts med en radionuklid eller med fluorescerande färgämne, så att man kan påvisa om och i så fall var sonden fastnar vid hybridisering mot annat DNA eller RNA som ska undersökas (se DNA-hybridisering).
 6. hoatzin

  hoatzin, stinkfågel, zigenarfågel, Opisthocomus hoazin, den enda arten i fågelfamiljen Opisthocomidae.
 7. probe

  probe, inom molekylärgenetiken detsamma som sökfragment (se DNA-hybridisering).
 8. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 9. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 10. bioinformatik

  bioinformatik, tvärvetenskapligt forskningsområde mellan framför allt biologi och datalogi.