1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. replikation

  replikation är när en DNA-molekyl kopieras så att det bildas en ny likadan.
 3. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 4. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 5. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 8. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 9. RNA-polymeras

  RNA-polymeras är ett enzym som katalyserar bildningen av RNA i den process som kallas transkription.
 10. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.