1. DVD

  DVD, digital versatile disc (tidigare digital video disc), skiva för kompakt lagring av ljud, bild och data.
 2. DVD-spelare

  DVD-spelare, apparat för uppspelning av DVD-skivor.
 3. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 4. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 5. HD DVD

  HD DVD, format för lagring av data i digital form.
 6. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.
 7. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 8. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.
 9. spelkonsol

  spelkonsol, apparat speciellt anpassad för datorspel.

 10. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.